Plan szkolenia

Plan szkolenia - System TELETASK - Szkolenie Certyfikacyjne

Część I

1) Ogólne informacje o systemie – możliwości
2) Jednostki centralne
3) Moduły (interfejsy) wejściowe
4) Moduły (interfejsy) wyjściowe
5) Pozostałe moduły
6) Podłączanie modułów do magistrali Autobus oraz do jednostki centralnej
7) Kalkulacja obciążeń podłączanych do wyjść modułów wyjściowych
8) Bilans napięć dla magistrali AutoBus

Część II (wymaga posiadania przez uczestnika szkolenia laptopa, ponieważ jest związana z indywidualnymi warsztatami)

1) Gromadzenie informacji związanych z projektem
2) Ustawienia i komunikacja komputera PC z systemem Teletask
3) Pierwszy krok programowania - definiowanie pomieszczeń, wejść i wyjść
4) Drugi krok programowania - definiowanie prostych relacji między wejściami a wyjściami
5) Idea oraz tworzenie nastrojów lokalnych i globalnych
6) Definiowanie stref temperaturowych
7) Definiowanie stref audio – programowanie uczącego się interfejsu audio
8) Programowanie funkcji warunkowych, zegarowych i procesowych
9) Komunikaty, funkcje alarmowe i kontrola dostępu
10) Kontrola i sterowanie systemem Teletask poprzez Internet oraz z wykorzystaniem odbiornika telewizyjnego.